Công Ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực

Số 8B, Đường 7, Khu Phố 2, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM
Tel: 08 3722 86 88 – 0916 566 343
Email: HR_Strategy@chienluocnhanluc.com
Website: www.chienluocnhanluc.com
www.kynangmemchosinhvien.com